Harmancı: “Çalışanlarımızla birbirimize güvendik, Lefkoşa’mız için çalıştık ve ürettik”

0

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne baktığında, bu ülke için örnek olabilecek bir sürdürülebilir kalkınma modeli gördüğünü söyledi.

Harmancı bugün öğleden sonra Belediye Emekçileri Sendikası’nı (BES) ziyaret etti. Harmancı, BES başkanı Mustafa Yalınkaya ve yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı sohbette, görev süresi içerisinde içerisinde en önemli başarılarından birinin LTB’de çalışma barışının ve istikrarın sağlanması olduğunu vurguladı. Harmancı, “Geçmişin kötü izlerini hep beraber sildik, şehrimizi sağlam temeller üzerinde yeniden ayağa kaldırırken yarını aklımızdan çıkarmadık, geleceği ipotek etmedik. Bu şehri gözümüz gibi koruduk. Kavgayı değil sevgiyi büyüterek hep beraber Lefkoşa olduk.” dedi.

“Zor kararlar, zor uygulamalar gereken zamanlar da oldu ve bu zamanlarda sendika ile ortak akılla ve iş birliği içerisinde hareket ettik”

Harmancı, zor kararlar, zor uygulamalar gereken zamanlar da olduğunu ve bu zamanlarda sendika ile ortak akılla ve iş birliği içerisinde hareket ettiklerini vurguladı. Son dört yıllık dönem içerisinde döviz krizi, pandemi de dahil olmak üzere her zorluğu deneyimlediklerini de ifade ederek, “Yılmadık, yıkılmadık. Çalışanlarımızla birbirimize güvendik, Lefkoşa’mız için çalıştık ve ürettik” dedi.

Belediyelerin karşılaştığı zor durumların temelinde yatan nedenlerden birinin de devlet katkısının, öngörülen bütçenin neredeyse üçte biri olduğunu kaydeden Harmancı, “Her şeye rağmen ayaktayız” dedi.

Harmancı, 200’e yakın belediye emeklisinin 180’inin geriye dönük tüm ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta borçlarını kapatıp kıdem tazminatlarını ödediklerini kaydederek, “2016’dan itibaren hiçbir çalışanın sosyal hak ve menfaatlerinden bir adım geri kalmadık, 2018’den itibaren de geriye dönük sosyal sigorta ihtiyat sandığı ve vergi borçlarını ödemeye başladık. Biz çalışanlarımızın hakkı olan bu ödemeleri yaparken; devletin belli dönemlerde şirketlere, özel işletmelere sunduğu vergi ve sigorta affı gibi haklardan belediyelerin hiçbir şekilde yararlanmadı.” diye konuştu.

Harmancı, 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın da önümüzdeki hafta Mecliste ele alınacağını hatırlatarak, yasanın komitede görüşülme sürecinde sendika ile büyük uğraşlar sergilediklerini belirterek BES’e teşekkür etti.

Yalınkaya: “Biz, imkansızlıklar içinde anlaşarak, birbirimizi anlayarak yürüdük”

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya da konuşmasında Lefkoşa Türk Belediyesi’nin çok zor dönemlerden geçtiğine işaret ederek, “toplu sözleşmeler bağlamında çok ciddi yollar katettik. Toplu iş sözleşmesi tabi ki geçmiş yıllarda sendikamız görev alan abilerimizin ablalarımızın eseriydi ama günün koşullarında ekonomik çıkmaza düşmüş bir belediyi tekrardan ayağa kaldırıp o toplu sözleşmede onun üzerine bir takım kazanımlar elde etmek de öyle kolay bir şey değildi. Biz, imkansızlıklar içinde anlaşarak, birbirimizi anlayarak yürüdük” diye konuştu.

Yalınkaya, belediyeciliğin özünde halka, LTB özelinde Lefkoşalı’ya hizmet olduğunu, bir ruh, gönül, aşk işi olduğunu söyledi. Belediyeler Yasası konusunda Harmancı’nın ortaya koyduğu performansı takdirle izlediklerini de ifade eden BES Başkanı, Lefkoşa’ya katalizör bir güç sağlayan bu yasanın, kim seçilirse seçilsin bir miras olarak kalacağını kaydetti.

“Demokratik ilkelerden, şeffaflık ve katılımcılıktan asla vazgeçmeyeceğiz”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, demokratik ilkelerden, şeffaflık ve katılımcılıktan asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı ve LTB’nin de bu prensiplerle ilerlediğinin altını çizdi.

Mehmet Harmancı ve Lefkoşa ekibi yaklaşan yerel yönetim seçimleri öncesinde sivil toplum örgütleri ve sendikaları ziyaret ederek geçmiş iki dönemin icraatlarıyla yeni döneme yönelik projelerini anlatıyor. Harmancı ve Lefkoşa ekibi bu sabah, da sırasıyla Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ve Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’ni ziyaret etti.

Harmancı, son dönemlerde ülkede yaşanan, yoksullaşma ve iktidarsızlaşmaya karşı bir LTB örneği bulunduğuna işaret etti ve “şartlar ne olursa olsun demokratik ilkelerden, şeffaflıktan, katılımcılıktan asla vazgeçmeyeceğiz. Elimizdeki itici gücü her zaman topluma avantaj sağlayacak şekilde kullanmak gerekiyor. Bunu yaparken de hem çalışanın en temel haklarını korumak, hem de yeni gelir kaynakları yaratarak halkın sırtına yük bindirmeden en iyi sonucu çıkarmak gerekiyor. Birilerine menfaat kazandıracak bir yaklaşımı değil, toplumun geneline fayda sağlayacak bir anlayışla hareket ediyoruz. LTB’de ekip arkadaşlarımızla birlikte önemli bir aşamaya geçtiğimize inanıyorum” diye konuştu.

“Borç Ödeme Yükünü Belediyenin Toplam Bütçesinin %33’ünden %1’ine Çekmeyi Başardık”

2014 yılında yıllık borç ödeme yükü belediyenin toplam bütçesinin %33’ünü oluştururken, 8 yılda bunu %1’e çekmeyi başardıklarını anlatan Harmancı, bunun da 2018 yılından bu yana tekerrür eden döviz krizleri, enflasyonist ortam ve pandeminin getirdiği sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda hem ekonomik hem idari olarak her türlü strese dayanıklı bir yapı oluştuğunun göstergesi olduğunu söyledi.

Harmancı, 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın önümüzdeki hafta Meclis’te ele alınarak güncellenmesiyle yeni döneme yönelik projeksiyonların daha da netleşeceğinin altını çizdi ve 26 Aralık’ta göreve devam edecek olmanın sorumluluk ve bilinciyle halkla gerçekleri paylaşmaya devam edeceğini vurguladı.

“Nitelikli Kentsel Gelişim ile Altyapıdaki Başarının Üst Yapı ile Devam Ettirilmesi, Cadde Düzenlemeleri ve Sosyal Belediyecilik Uygulamalarını Genişletilmesi”

Yeni dönem projelerini 3 temelde ele aldıklarını dile getiren Harmancı, bunların başında nitelikli bir kentsel gelişim, dönüşümün yolunu yeni finansman modelleriyle açmak olduğunu vurguladı ve bugüne kadar başardıkları altyapı hamlelerini üst yapıya taşıyacaklarını, özellikle ekonomik faaliyetin yoğun olduğu caddelerin düzenlemelerini tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Belediyenin, şehrin planlı ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmasında itici güç olacağını ifade eden Harmancı, Suriçi Gelişim Planı paralelinde bugüne kadar başlatılan dinamizmi Uray Sokak ve Zahra Sokak örneklerinde olduğu gibi özgün projelerle desteklemeye devam edeceklerini, genç girişimcileri daha da teşvik edip cesaretlendirerek ve turizm potansiyelini besleyerek ekonomik hareketliliğin önünü açacaklarını söyledi ve kırsal kalkınma için de soya fasülyesi üretimi tecrübesinden yola çıkarak sürdürülebilir ve kolektif üretim modellerinini teşvik edeceklerini belirtti.

Harmancı üçüncü temelin ise LTB’nin bugüne kadar hem öncü hem de örnek alınan sosyal belediyecilik uygulamalarında bir sonraki aşamaya geçmek olduğunu söyledi. Bunun hem demokratik katılımcılığı hem de farklı dezavantajlı grupların her türlü hak ve hizmete erişebilmesini içerdiğini kaydeden Harmancı, “bu, özellikle sağllık problemi yaşayanlar, hastalıkla mücadele edenler, yaşlılar ve elbette engelli gruplarıyla ilgili yaptığımız çalışmaların bir üst kademeye çıkarılmasıdır” diye konuştu.

“Biz, ödenebilir finansman kullanacağız ve bu ödenebilir finansmanla da bu üst yapı eksikliklerimizi gidereceğiz” diyen Mehmet Harmancı, yeni dönemdeki en önemli üst yapı hamlelerinin de atıl fiziksel kaynaklardan büyük kamu menfaati yaratacak olan Terminal Projesi ile Lefkoşa’nın en büyük spor parkı olacak olan Spor ve Kardeşlik Parkı olacağını vurguladı.

 

“Başkent Lefkoşa’da Yaşayan Herkes Belediyesinin Varlığını Hissediyor”

Harmancı, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’ni ziyarette yaptığı konuşmada, 2018-2022 yılları arasında ekonomik kriz, pandemi ve yüksek enflasyonun yaşandığı zor bir dönem geçirildiğini anımsattı ve “bu dört yıllık süre içinde iyinin, doğrunun, toplumun yanında kimlerin olduğuna dair önemli bir test dönemi geçirdik. Özellikle pandemide yerel yönetimlerin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Toplumun yanında bir tek belediyeler vardı. Özellikle 65 yaş ve üzerindeki insanların alışverişleri, ecza, sağlık hizmetlerine erişimi yönünde LTB ve diğer belediyeler büyük çabalar gösterdi. Aşı merkezlerinde yaşanan rezillikler ve bizim zorla aşı merkezi oluşturma çabalarımız en nihayet bir sonuç verdi ve düzene girdi” diye konuştu.

Burada da özellikle altyapı çalışmalarıyla ilgili örnekler vererek ekonomik darboğaza rağmen önemli altyapı hamlelerini tamamlamanın vermiş olduğu huzuru taşıdıklarını ifade eden Harmancı, yerin altındaki eksikleri tamamlamadan yerin üzerinde yapılacak her yatırımın makyajdan öteye gidemeyeceğini vurguladı. Harmancı, “Önümüzdeki dönemde artık altyapıdan çıkarak üst yapı yatırımlarını öncelikli hale getireceğiz. Bunu da Belediyeler Yasası’nın güncellenmesiyle yaratılacak kaynaklar ve finansman kullanarak gerçekleştireceğiz” dedi. Harmancı sözlerini şöyle tamamladı: “Ülkede sebat ederek, yoğun çalışarak, temiz bir şekilde de yürüyerek birçok şeyin başarılabileceğini ispatladığımızı düşünüyorum. Elbette çok daha iyisi için, ama popülizm yapmadan, yeterliliklerimizi bilerek ama bu yeterliliklerimizi her gün genişleterek çalışmaya devam edeceğiz. Bu dönemin en güzel yanlarından biri de gerçekten çok güçlü bir ekiple yola çıkmış olmamız. Lefkoşa ekibimizin gücünü belediye meclisinde de yanımızda hissettiğimiz ölçüde, bizim de yapabileceklerimiz artacak.”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz